Implementatie van corporate governance

Deminor helpt ondernemingen bij het professionaliseren van de vergaderingen van hun bestuur en begeleidt hen bij het kiezen van de gepaste structuur en taakverdeling voor de verschillende vennootschapsorganen. Ondernemingen vinden bij Deminor experten met de nodige kennis en ervaring voor advies op vlak van corporate governance.

De Engelse term “corporate governance” staat eenvoudigweg voor “goed bestuur” en omvat de structuren en processen die ervoor zorgen dat de onderneming op een deugdelijke, daadkrachtige en transparante manier wordt bestuurd. Deze structuren en processen ontstaan door de wisselwerking tussen aandeelhouders, bestuur en management.

De implementatie van corporate governance aanbevelingen, aangepast aan de specifieke context van de onderneming in kwestie, biedt een antwoord op verschillende uitdagingen zoals instabiliteit van het aandeelhouderschap, moeilijkheid bij het aantrekken van externe investeerders, onvoldoende evenwicht binnen de bestuursorganen, onzekerheid omtrent (familiale) opvolging of overdracht, gespannen relaties binnen de verschillende organen van de onderneming en onvoldoende betrokkenheid van alle aandeelhouders.

 

Vaak voorkomende context

 • Er is geen heldere interne structuur
 • Er is een onduidelijke verdeling van bevoegdheden en taken
 • Er is een behoefte aan externe bestuurders
 • Er zijn veel niet-actieve aandeelhouders
 • Er is een gebrek aan transparantie en informatie
 • Er is een vertrouwensbreuk tussen (niet-actieve) aandeelhouders en management
 • Er zijn (familiale) conflicten
 • Er is een gebrek aan communicatie
 • Er is nood aan duidelijke financiële rapportering en performantie indicatoren (KPI’s)

Corporate governance aanbevelingen

 • Implementeren van een efficiënt corporate governance model
 • Uitwerken van een matrix met overzicht van taken en bevoegdheden
 • Vaststellen van duidelijke en precieze werkingsregels (via een intern reglement, aandeelhoudersovereenkomst of corporate governance charter)
 • Professionaliseren van de werking van de bestuursorganen
 • Herstellen van de communicatie met de (minderheids)aandeelhouders
 • Invoeren van een financiële rapportering
 • Coördineren en notuleren van de vergaderingen
 • Remediëren inzake conflicten
 • Naleven van alle wettelijke formaliteiten en termijnen

 

Onze methode bij de implementatie van corporate governance

Deminor beschikt over een team van financiële en juridische experts met een unieke expertise en ervaring op vlak van corporate governance.

Wij begeleiden u van A tot Z bij het professionaliseren en op punt zetten van uw interne structuur.

Stap 1 Grondige analyse en overzicht van de bestaande structuur en organen, de schriftelijke en mondelinge afspraken en de gebruiken binnen de onderneming.
Stap 2 Weergave van de werk- en verbeterpunten.
Stap 3 Opmaak van een nieuwe structuur die aansluit bij de werkelijkheid en de specifieke context van de onderneming.
Stap 4 Bespreking en goedkeuring van de werkpunten en nieuwe structuur, en opmaak van een actieplan.
Stap 5 Uitvoering van het actieplan en opmaak van alle nodige documentatie.

Onze cliënten

 • Aandeelhouders of bestuurders die de werking van de bestuursorganen willen professionaliseren.
 • Bedrijfsleiders en bestuurders die een goede verhouding en communicatie met de aandeelhouders nastreven.
 • Advocaten, accountants of consultants op zoek naar een corporate governance expert.

Uw garanties

Deminor staat voor:

 • Totale onafhankelijkheid en een objectieve aanpak.
 • Strikte vertrouwelijkheid.
 • Meer dan 30 jaar erkende expertise en ervaring op vlak van corporate governance.
 • Flexibiliteit die ons in staat stelt om onze tussenkomsts aan elke situatie aan te passen.
 • Transparante voorwaarden die op voorhand worden vastgelegd in een opdrachtbrief.

Budget

 • Vooraf afgesproken uurtarief, of een vast budget voor de volledige opdracht.
 • De mogelijkheid om een indicatief budget te bepalen voor elke fase van de opdracht.
 • Een maandelijkse facturatie met een gedetailleerd overzicht van de prestaties.

Onze referenties

Gezien het vertrouwelijk karakter van de meeste dossiers, zijn deze enkel beschikbaar op aanvraag.
Klik hier voor een overzicht van onze tussenkomsten en getuigenissen van onze cliënten

 

Advies nodig op vlak van corporate governance?

Aarzel niet ons te contacteren!

Telefonisch:

Kantoor Brussel: +32 (0)2 674 71 10
Kantoor Gent: +32 (0)9 283 71 10

Via e-mail:

info@deminor.com

 

Indien u graag meer te weten komt over corporate governance in Belgische kmo’s kan u onze volgende downloads raadplegen: