Business Plan en Waardebepaling: de aanpak van Deminor

Deminor staat u bij in het opmaken van een business plan op 5 tot 10 jaar, alsook bij het opmaken van een objectieve waardering van uw (minderheids)participatie of van uw onderneming.

Deminor beschikt over een ervaren team van financiële experten die u kunnen bijstaan in het kader van de opmaak of review van een:

Business Plan

 • Analyse van de historische performantie en kapitaalstructuur
 • Analyse van de toekomstverwachtingen voor uw bedrijf en voor de sector
 • Selectie en impact van de assumpties

Waardebepaling

 • Toepassing van de gebruikelijke waarderingsmethodes, o.a.:
  – Discounted Cash Flow
  – Peer Group Multiple
  – Substantiële waarde
 • Periodieke waardering binnen uw corporate governance beleid.

Onze methode

Een flexibele aanpak gericht op maat van uw behoeften:

Business Plan
Stap 1: Dataverzameling en analyse van de financiële historische cijfers van de onderneming en sectoranalyse.
Stap 2: Bespreking van de strategie en van de voorgestelde assumpties met de bedrijfsleiding.
Stap 3: Kritische analyse van de cijfers en van de weerhouden assumpties, normalisaties.
Waardebepaling
Stap 4: Waardebepaling met een selectie van de toepasbare waarderingsmethoden en keuze van de assumpties.
Stap 5: Eindbespreking van de waardebepaling en de oplevering van het naal waarderingsverslag.

Uw doelstelling

 • Uw strategie nancieel in kaart brengen.
 • Inzicht in de waardering van uw participatie of onderneming.

Uw garanties

Deminor staat voor:

 • Totale onafhankelijkheid en een objectieve aanpak ten aanzien van alle betrokken partijen.
 • Strikte confidentialiteit.
 • Erkende expertise en ervaring sinds 25 jaar inzake de waardering van ondernemingen en diepgaande financiële analyse.
 • Flexibiliteit die ons in staat stelt om onze interventies aan elke situatie aan te passen.
 • Transparante voorwaarden, die op voorhand worden vastgelegd in een opdrachtbrief.

Budget

Deminor stelt voor:

 • Vooraf afgesproken uurtarief.
 • Een maandelijkse facturatie met gedetailleerd overzicht van de prestaties.
 • De mogelijkheid om een indicatief budget te bepalen voor elke fase van de opdracht.

Referenties

Gezien het vertrouwelijke kader van de meeste dossiers, zijn deze enkel beschikbaar op aanvraag.

Download deze folder als pdf

Vragen? aarzel niet ons te contacteren

Tel. +32 (0)2 674 71 10
Email. info@deminor.com

Aanverwante diensten

Governance & Aandeelhoudersbelangen Dienst

Governance & Aandeelhoudersbelangen

Minderheidsparticipatie Dienst

Minderheidsparticipatie

Opvolging en overname van bedrijven Dienst

Opvolging en overname van bedrijven

Beursgenoteerde bedrijven Dienst

Beursgenoteerde bedrijven