Bijstand op aandeelhoudersvergaderingen en bestuursvergaderingen

Deminor helpt ondernemingen bij het organiseren en professionaliseren van hun aandeelhoudersvergaderingen en bestuursvergaderingen. Deminor biedt daarbij ondersteuning bij het kiezen van de gepaste structuur en taakverdeling, een noodzaak bij elke groeiende onderneming en elk familiebedrijf.

De bijstand op aandeelhoudersvergaderingen en bestuursvergaderingen zorgt voor een vlot verloop van de vergaderingen door het op voorhand treffen van de nodige voorbereidingen, het coördineren tijdens de vergaderingen en het instaan voor de nodige opvolging achteraf. De afwezigheid van afspraken hierover zorgt vaak voor nefaste situaties:

 • Er is een gebrek aan structuur en goede organisatie in de verschillende vergaderingen.
 • Er wordt geen vaste agenda voorzien voor de vergaderingen.
 • Er wordt voorafgaand geen documentatie bezorgd of voorbereiding getroffen.
 • Er is een ongestructureerd verloop zonder duidelijke leiding.
 • Er is onduidelijkheid over welke beslissingen werden genomen en wie verantwoordelijk is voor de opvolging.
 • Er worden geen notulen opgemaakt.

Het tijdig voorbereiden van de vergaderingen en het opstellen van duidelijke, precieze werkingsregels met vaste agenda’s en data voor de vergaderingen draagt bij aan een professioneel bestuur van de onderneming.

 

Onze methode om u bij te staan op aandeelhoudersvergaderingen en bestuursvergaderingen

Deminor beschikt over een team van financiële en juridische experts  met een unieke expertise en ervaring op vlak van corporate governance en de bijstand op aandeelhoudersvergaderingen en bestuursvergaderingen.

Wij begeleiden u van A tot Z bij het organiseren van de vergaderingen en het professionaliseren van uw interne structuur:

Stap 1 Opstellen van een intern reglement voor de vergaderingen van de vennootschapsorganen.
Stap 2 Opstellen van de agenda en verzamelen van de documentatie in samenspraak met het management.
Stap 3 Versturen van de formele oproepingen met de agenda en overmaken van de documentatie.
Stap 4 Vaststellen van het secretariaat en optreden als coördinator tijdens de vergaderingen.
Stap 5 Opstellen van de notulen van de vergaderingen en opvolgen van de genomen beslissingen met de betrokken partijen.

Onze cliënten

 • Aandeelhouders en bestuurders die de werking van de vennootschapsorganen willen professionaliseren.
 • Bedrijfsleiders en bestuurders die een goede verhouding en communicatie met de aandeelhouders nastreven.
 • Advocaten, boekhouders of consultants op zoek naar een expert voor het coördineren en notuleren van de vergaderingen van de vennootschapsorganen.

Uw garanties

Deminor staat voor:

 • Totale onafhankelijkheid en een objectieve aanpak.
 • Strikte vertrouwelijkheid.
 • Meer dan 30 jaar erkende expertise en ervaring op vlak van corporate governance en de bescherming van minderheidsaandeelhouders.
 • Flexibiliteit die ons in staat stelt om onze tussenkomst aan elke situatie aan te passen.
 • Transparante voorwaarden die op voorhand worden vastgelegd in een opdrachtbrief.

Budget

 • Een vooraf afgesproken uurtarief of een vast budget voor de volledige opdracht.
 • De mogelijkheid om een indicatief budget te bepalen voor elke fase van de opdracht.
 • Een maandelijkse facturatie met een gedetailleerd overzicht van de prestaties.

Referenties

Gezien het vertrouwelijke kader van de meeste dossiers, zijn deze enkel beschikbaar op aanvraag.
Klik hier voor een overzicht van onze tussenkomsten en getuigenissen van onze cliënten

 

Vragen over bijstand op aandeelhoudersvergaderingen of bestuursvergaderingen?

Aarzel niet ons te contacteren!

Telefonisch:

Kantoor Brussel: +32 (0)2 674 71 10
Kantoor Gent: +32 (0)9 283 71 10

Via e-mail:

info@deminor.com

 

Indien u graag meer te weten komt over het professionaliseren van de vennootschapsorganen kan u onze volgende pagina’s en downloads raadplegen:

 

Aanverwante diensten

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders Dienst

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders

Governance en bescherming van aandeelhouders Dienst

Governance en bescherming van aandeelhouders

Waarderingen en financiële diensten Dienst

Waarderingen en financiële diensten