Nieuws

ASIT Biotech: Deminor verenigt verscheidene minderheidsaandeelhouders en kan wegen op het bestuur.

Deminor werd onder de arm genomen door verscheidene minderheidsaandeelhouders en slaagde erin om een vernieuwing van de raad van bestuur te bereiken via de benoeming en herroeping van enkele bestuurders tijdens een woelige vergadering die ruim vijf uur uurde.

De aandeelhouders hebben twee onafhankelijke bestuurders laten benoemen, Louis Champion en Michel Baijot.  De bestuurders Yves Désiront, financieel directeur Everard van der Straten, François Fontaine en Harry Welten werden herbenoemd.

De benoeming van de twee onafhankelijke bestuurders met aanzienlijke ervaring in de sector van de allergieën, zal de mogelijkheid geven een nieuwe aanpak voor te stellen met de steun van de aandeelhouders.

De minderheidsaandeelhouders weigerden een blanco cheque aan het management te tekenen door het nieuwe toegestane kapitaal goed te keuren zoals voorgesteld in de oorspronkelijke agenda. De aandeelhouders wilden verdere verwatering, bij gebrek aan een duidelijke strategie, vermijden.

Lees hier het artikel in De Tijd.

Lees hier het artikel in De Standaard.

Lees hier het artikel in L’Echo.

Aanverwante diensten

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders Dienst

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders

Governance en bescherming van aandeelhouders Dienst

Governance en bescherming van aandeelhouders

Waarderingen en financiële diensten Dienst

Waarderingen en financiële diensten