Opmaak van een aandeelhoudersovereenkomst

Deminor helpt aandeelhouders om hun visie over het aandeelhouderschap op lange termijn te bestendigen door afspraken hieromtrent in een aandeelhoudersovereenkomst vast te leggen.

Mogelijke vraagstukken

 • Wat gebeurt er als een aandeelhouders zijn aandelen wil verkopen? Kan dit zomaar aan iedereen? Hoe worden deze aandelen gewaardeerd?
 • Wat gebeurt er met de aandelen van een aandeelhouder wanneer deze langdurig ziek is of overlijdt?
 • Wat gebeurt er met de winst van een vennootschap, herinvesteren of een bepaald percentage uitkeren aan de aandeelhouders?
 • Wie kan er bestuurder worden? Worden alle beslissingen bij gewone meerderheid genomen? Moeten bepaalde beslissingen eerst aan de aandeelhouders worden voorgelegd of hebben de bestuurders alle (operationele) macht?
 • Wat gebeurt er wanneer er grondige discussie of ruzie ontstaat onder de bestuurders of aandeelhouders? Hoe uit de impasse geraken?

Mogelijke oplossingen

 • Afspraken vastleggen omtrent de overdracht van aandelen (goedkeuringsclausule, volgrecht, volgplicht, good leaver, bad leaver, waarderingsformule)
 • Dividendbeleid vastleggen
 • Afspraken vastleggen omtrent het bestuur van de onderneming (benoemingsrecht, sleutelbeslissingen, handtekeningsclausule, adviesplicht aandeelhouders, intern reglement voor aandeelhouders, bestuurders, management)
 • Bemiddelingsprocedure vastleggen

Onze methode

Deminor beschikt over een team van financiële en juridische experten met een unieke expertise en ervaring inzake corporate governance en afspraken vastleggen in een aandeelhoudersovereenkomst.

Wij begeleiden u van a tot z bij het vastleggen van afspraken tussen de aandeelhouders:

Stap 1 Grondige analyse en overzicht van de bestaande structuur en organen, de schriftelijke en mondelinge afspraken en de gebruiken binnen de onderneming
Stap 2 Opstellen van een vragenlijst en te bespreken onderwerpen
Stap 3 Individuele en/of collectieve gesprekken met de aandeelhouders
Stap 4 Bereiken van een consensus over de voorliggende onderwerpen
Stap 5 Opstellen en ondertekenen van de aandeelhoudersovereenkomst

Onze cliënten

 • Aandeelhouders die op lange termijn zekerheid willen over de eigendom en het bestuur van de onderneming.
 • Bedrijfsleiders en bestuurders die een goede verhouding en communicatie met de aandeelhouders nastreven.
 • Advocaten, boekhouders of consultants op zoek naar een expert in het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten.

Uw garanties

Deminor staat voor:

 • Totale onafhankelijkheid en een objectieve aanpak.
 • Strikte confidentialiteit.
 • Erkende expertise en ervaring sinds meer dan 25 jaar inzake corporate governance.
 • Flexibiliteit die ons in staat stelt om onze interventies aan elke situatie aan te passen.
 • Transparante voorwaarden die op voorhand worden vastgelegd in een opdrachtbrief.

Budget

 • Vooraf afgesproken uurtarief, of een vast budget voor de volledige opdracht.
 • De mogelijkheid om een indicatief budget te bepalen voor elke fase van de opdracht.
 • Een maandelijkse facturatie met een gedetailleerd overzicht van de prestaties.

Onze referenties

Gezien het vertrouwelijk karakter van de meeste dossiers, zijn deze enkel beschikbaar op aanvraag.

Klik hier voor een overzicht van onze tussenkomsten en getuigenissen van onze cliënten

Vragen? Aarzel niet ons te contacteren

Kantoor Brussel: Tel. +32 (0)2 674 71 10

Kantoor Gent: Tel. +32 (0)9 283 71 10

E-mail: info@deminor.com