Nieuws

2 jaar procederen of 2 maanden bemiddelen?

2 jaar procederen of 2 maanden bemiddelen? Deminor stelt u erkende bemiddelaars ter beschikking om uw conflicten op te lossen.

Om een zo compleet mogelijk dienstenpakket te kunnen aanbieden, stelt Deminor nu erkende bemiddelaars ter beschikking aan aandeelhouders en bedrijfsleiders die geconfronteerd worden met een conflictsituatie.


Bemiddeling… Wat is dat?

Bemiddeling is een vorm van geschillenbeslechting waarbij een derde partij, de bemiddelaar, de onderhandelingen van de partijen bij het geschil bevordert om tot een minnelijke oplossing te komen.

De bemiddelaar legt zelf geen beslissing op aan de partijen, maar via communicatietechnieken helpt hij hen een oplossing te vinden door de partijen aan te sporen zich te richten op hun werkelijke behoeften.


Wat zijn de praktische voordelen?

 • Controle over de procedure
  U hebt de controle over de oplossing van uw geschil, dat niet onderhevig is aan de risico’s van een gerechtelijke procedure (vermijden van juridische of feitelijke onzekerheden).
 • Vertrouwelijkheid
  Bemiddeling vindt plaats in strikt vertrouwelijke sfeer.
 • Snelheid
  Een bemiddeling in burgerlijke of handelszaken duurt gemiddeld 45 dagen.
 • Beperkte en gedeelde kosten
  De gemiddelde kosten van een bemiddeling bedragen 3.000 euro exclusief BTW.
 • Niemand leidt « gezichtsverlies »
  Bemiddeling bevordert de voortzetting van de zakelijke relaties tussen de partijen.


En werkt het ook?

Vandaag resulteert bijna 70% van de bemiddelingen in burgerlijke en handelszaken in een akkoord!


Overtuigd?

Aarzel niet om Deminor te contacteren. Wij stellen u erkende bemiddelaars ter beschikking met een juridische en/of financiële achtergrond, maar vooral met veel ervaring in het bereiken van minnelijke oplossingen bij aandeelhoudersconflicten.

Neem gerust contact op met Pierre-Alexis Léonard voor meer informatie.

Aanverwante diensten

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders Dienst

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders

Governance en bescherming van aandeelhouders Dienst

Governance en bescherming van aandeelhouders

Waarderingen en financiële diensten Dienst

Waarderingen en financiële diensten